استاندارد ها

standard banner

استاندارد در صنعت فولاد

تولید سالانه بیش از یک و نیم میلیارد تن انواع محصولات فولادی توسط شرکت‌های بزرگ تولیدکننده و کشورهای صنعتی و پیشرفته، باعث شده تا کشورهای مختلف تولید کننده، برای راحتی در تولید و مبادله فولاد، استاندارد هایی را برای طبقه‌بندی آن تدوین و تعیین کنند. در واقع تشخیص و شناسایی انواع مختلف فولادها، با استفاده از استاندارد های به کار رفته در فرآیند تولید و ساخت آنها صورت می گیرد.

دو استاندارد کشورهای اروپایی( Euronorm ) و موسسه بین‌المللی استاندارد ( ISO ) همچنان به منظور تجارت و تولید فولاد مورد استفاده قرار می گیرند.اما هنوز برخی کشورها به استفاده از دیگر استانداردهای کشورهای پیشرفته  تولید کننده فولاد به علت قدرت محفوظ شده آن‌ها در مبادلات ادامه می‌دهند.لذا شناخت و آگاهی در مورد استانداردهای فولاد و محصولات آن مانند تیر آهن، میلگرد، ورق های فلزی، لوله و… امری الزامی برای فعالان در صنعت فولاد است.

در حال حاضر مهم ترین استانداردهای فولاد در کشورهای صنعتی پیشرفته، استاندارد AISI-SAE و ASTM آمریکا، DIN آلمان، JIS ژاپن، BS انگلستان، GOST روسیه و AFNOR فرانسه است.

استاندارهایی که تولیدکنندگان و پیشگامان این حوزه در نظر گرفته‌اند، براساس ترکیب شیمیایی (کربن، آلیاژ، زنگ نزن و…)، روش تولید، شکل و نوع مواد اولیه(اسلب، ورق، بیلت، بلوم و …) ، روش اکسیژن‌زدایی، ریزساختارها (پرلیتی، فریتی و …)، عملیات حرارتی، کیفیت و کاربرد آن تقسیم بندی می شوند.

استاندارد فولادی

استاندارد صنعت فولاد ایران

صنعت فولاد ایران نیز با توجه به استانداردهای جهانی موجود، در حال تولید محصولات فولادی در انواع و اقسام گوناگون است و با توجه به رعایت همین استانداردها قادر به فروش محصولات خود در بازارهای جهانی است.لازم به ذکر است که استاندارد شمش فولادی تحت عنوان «استاندارد شمشه و شمشال تولید شده به روش ریخته‌گری پیوسته مورد مصرف در فولادهای سازه‌ای» یک استاندارد بومی در تولید شمش در ایران است که به تصویب سازمان ملی استاندارد رسید و با شماره ۲۰۳۰۰ در سایت این سازمان منتشر شد.

در این جا مجموعه ای از استانداردهای ملی ایران که مرتبط با صنعت فولاد می باشند را در دسترس شما قرار داده ایم.

 

دریافت فایل pdf

استاندارد ملی ایران
INSO 1797-1

میله های فولادی گرم نوردیده - ابعاد میلگرد
قسمت 1
Hot-Rolled Steel Bars - Dimensions of Round Bar

دریافت فایل pdf

استاندارد ملی ایران
INSO 1797-2

میله های فولادی گرم نوردیده - ابعاد میله های چهارگوش مربع
قسمت 2
Hot-Rolled Steel Bars - Dimensions of Square Bars

دریافت فایل pdf

استاندارد ملی ایران
INSO 1797-3

میله های فولادی گرم نوردیده - ابعاد میله های تخت
قسمت 3
Hot-Rolled Steel Bars - Dimensions of Flat Bars

دریافت فایل pdf

استاندارد ملی ایران
INSO 1797-4

میله های فولادی گرم نوردیده - رواداری ها
قسمت 4
Hot-Rolled Steel Bars - Tolerances

دریافت فایل pdf

استاندارد ملی ایران
INSO 3132

میل گرد های فولادی گرم نوردیده برای تسلیح بتن
ویژگی ها و روش های آزمون
تجدید نظر دوم - تیر 1392
Hot-Rolled Steel Bars for Reinforcement of Concrete - Specification and Test Methods

دریافت فایل pdf

استاندارد ملی ایران
ISIRI 11609

فولادهای ساختمانی - صفحات، محصولات تخت عریض
شمش ها، مقاطع و پروفیل ها
چاپ اول
Structural Steels - Plates, Wide Flats, Bars, Sections and Profiles

دریافت فایل pdf

استاندارد ملی ایران
INSO 16223

شمشال ها و میله های فولادی زنگ نزن برای پتک کاری - ویژگی ها
چاپ اول - اردیبهشت 1392
Standard Specification for Stainless Steel Billets and Bars for Forging

دریافت فایل pdf

استاندارد ملی ایران
INSO 17585

ماکروواچ شمش، شمشال، تختال و محصولات آهنگری فولادی - روش آزمون
چاپ اول - 1393
Standard Method of Marcroetch Testing Steel Bars, Billets, Blooms and Forging

دریافت فایل pdf

استاندارد ملی ایران
INSO 17586

شمش ها، شمشال ها و آهنگری های فولادهای زنگ نزن - الزامات عمومی و روش های آزمون
چاپ اول - 1393
General Requirements and Test Methods for Stainless Steel Bars, Billets and Forging

دریافت فایل pdf

استاندارد ملی ایران
INSO 17588

شمشه و شمشال های فولاد آلیاژی با کیفیت برتر برای محصولات آهنگری صنایع هوا فضا و هواپیمایی
چاپ اول - 1393
Standard Specification for Premium Quality Alloy Steel Blooms and Billets for Aircraft and Aerospace Forgings

دریافت فایل pdf

استاندارد ملی ایران
INSO 19464

قراضه های آهنی موجود در پسماندهای شهری - ویژگی ها
چاپ اول - 1393
Ferrous Scrap in Municipal Wastes - Specifications

دریافت فایل pdf

استاندارد ملی ایران
INSO 19466

قراضه های آهنی موجود در پسماندهای شهری - روش آزمون
چاپ اول - 1393
Ferrous Scrap in Municipal Wastes - Test Method

دریافت فایل pdf

شماره استاندارد ایران
ISIRI 3815

شرایط عمومی قراضه های آهنی
چاپ اول

دریافت فایل pdf

شماره استاندارد ایران
ISIRI 3817

قراضه های آهنی - تقسیم بندی و ویژگی های قراضه فولادی
چاپ اول

دریافت فایل pdf

استاندارد ملی ایران
20300

فوالد- شمشه و شمشال تولید شده بهروش ریختهگري پیوسته مورد مصرف در فوالدهاي سازهاي– ویژگیها و روشهاي آزمون
چاپ اول - 1398

دریافت فایل pdf

استاندارد ملی ایران
INSO 3277

تیراهن گرم نوردیده بال باریک شیبدار
تجدید نظر اول - 1394
Hot rolled narrow taper flang I-1 bea Specification and test methods

دریافت فایل pdf

استاندارد ملی ایران
INSO 1791

تیرآهن گرم نوردیده بال نیم پهن موازی
تجدید نظر دوم - 1394
Specification and test methods Hot rolled medium flange I-2 beam

دریافت فایل pdf

استاندارد ملی ایران
ISIRI 13781

تیرآهن گرم نوردیده بال پهن موازی
چاپ اول
Hot rolled I-Beams, Wide flange ,Light eight(IPBl) –Specification and test method

دریافت فایل pdf

شماره استاندارد ایران
ISIRI 14484

تیرآهن های گرم نوردیده بال پهن موازی با وزن متوسط
چاپ اول
Hot rolled I-Beams, Wide flange (IPB)

دریافت فایل pdf

شماره استاندارد ایران
ISIRI 13779

تیرآهن های گرم نوردیده بال پهن موازی سنگین
چاپ اول
Hot rolled I-Beams, Wide flange ,Heavy weight(IPBv)

دریافت فایل pdf

استاندارد ملی ایران
INSO 16348

تیرآهن گرم نوردیده نیمه سبک بال نیم پهن موازی
چاپ اول - 1392
H Fl Hot-Rolle lange I- ed Semi 7 Beam M Light W

برای دانلوداستانداردها روی عنوان یا آیکن pdf کلیک کنید.