افتخارات

iran flag

برخی از تقدیرنامه ها و افتخارات ما

سازمان استاندارد

واحد تولیدی نمونه _ سال 88

صنعت و معدن استان

واحد صنعتی نمونه _ سال 93

جشنواره مدیران جوان

چهره ماندگار صنعت کشور _ سال 91

اتاق بازرگانی استان

واحد بازرگانی نمونه

سازمان صنعت و معدن

گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان

استانداری کرمانشاه

صادر‌کننده نمونه استانی _ سال 92

استانداری کرمانشاه

صادر‌کننده نمونه استانی _ سال 94

استانداری کرمانشاه​

صادر‌کننده نمونه استانی _ سال 96

استانداری کرمانشاه​

صادر‌کننده نمونه استانی _ سال 92

جهت دریافت مشاوره و ارتباط با کارشناسان فروش

با شماره 51 الی 45852548-083 تماس بگیرید.

کارخانه : کرمانشاه ، کیلومتر 35 جاده کرمانشاه -هرسین

دفتر تهران : پاسداران ، نگارستان هفتم ، شماره 25