گالری تصاویر

از نگاه دوربین ها

نگارخانه جهان فولاد غرب

بررسی مجموعه عکس های واحدهای تولیدی و اداری شرکت جهان فولاد غرب

محصولات

تصویر انواع محصولات تولیدی 

کارخانه

فضای تولید مقاطع فولادی

آزمایشگاه

فضای آزمایشگاه و تست 

دفتر فنی

واحد مهندسی و دفتر فنی

واحد R&D

واحد تحقیق و توسعه

واحد بازرگانی

واحد فروش و بازرگانی