همکاری با ما

فرم استخدام

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

اطلاعات فردی

مشخصات*
تاریخ تولد*
آدرس*

سوابق تحصیلی

*
مدرک تحصیلی
تاریخ شروع
تاریخ پایان
محل تحصیل
 

سوابق شغلی شما

*
عنوان شغل
تاریخ شروع
تاریخ پایان
محل کار
 

دوره های آموزشی و مهارت ها

در مورد خود بیشتر توضیح دهید

انواع فایل های مجاز : pdf, docs, txt, حداکثر اندازه فایل: 32 MB.