تحقیق و توسعه

چشم انداز توسعه شرکت مجتمع جهان فولاد غرب:

وابستگی به ماده اولیه (شمش) ومشکلات کیفی و کمی پیرامون آن مدیران شرکت را بر آن داشت تا در ابتدای سال 1388 شرکت مجتمع ذوب آهن بیستون را تأسیس نموده و مراحل اداری اخذ مجوزهای ذوب آهن و تولید شمش مورد نیاز خود را آغاز نمایند که این پروژه  توسط کارشناسان زبده داخلی نظارت گردید. محصول این واحد بعنوان ماده اولیه واحد نورد مورد استفاده قرار می گیرد. در راستای توسعه واحدهای نورد نیز برنامه هایی در دست مطالعه و بررسی است که به محض اقتضای شرایط اجرایی خواهند گردید.

 

تمامی مجموعه در جهت تحقق اهداف مدیرانی فعالیت می نمایند که معتقدند احترام به حقوق مصرف کننده شرط پیشرفت و بقاء در عرصه تولید است و این حقوق با ارتقاء کیفیت و کاهش قیمت قابل دسترسی است. نگرش غالب در این مجموعه توسعه محور است و اهم مسایل مورد توجه بر محور رعایت استانداردهای زیست محیطی، آموزش کارکنان، بهره گیری از فناوری مدرن، ایجاد واحد R&D و انجام امور تحقیقاتی برای توسعه دور می زند و مدیران علاوه بر مسایل فنی و تولیدی به ایجاد امکانات رفاهی کارکنان نیز توجه ویژه دارند. مجموعه این اقدامات موجب گردیده که مجتمع جهان فولاد غرب بعنوان واحد نمونه ملی درکشورانتخاب و در سال 1389 موفق به دریافت لوح تقدیر از واحد نمونه گردید.