هیأت مدیره

آقای جهانبخش شکری

رئیس هیأت مدیره جهان فولاد غرب

رییس هیأت مدیره  ذوب آهن بیستون

رییس هیأت مدیره  جهان صنعت کرمانشاه

رییس هیأت مدیره جهان موزاییک آذربایجان

رییس هیأت مدیره ماهان شیمی زاگرس 

رییس هیأت مدیره تعاونی فولادسازان معین

رییس هیأت مدیره منطقه ویژه اسلام آباد

رییس کانون کارفرمایان استان کرمانشاه

رییس هیأت مدیره  نگین خلیج فارس( ذوب آهن سنگان - خراسان رضوی)

 


آقای دکتر جهانشاه شکری

 

مدیرعامل