ارتباط با واحد فروش

کارخانه:

تلفن:5852548-52(0834)

فکس:5852541(0834)


دفتر تهران:

تلفکس:22841596 و 22841460(021)