نگاه ویژه

شرکت مجتمع جهان فولاد غرب با حضور خود در جمع صنایع مادر کشور اهداف عالیه خود را محقق خواهد کرد. افزایش تولید داخلی در زمینه کالایی که در حال حاضر برای تامین نیازهای داخلی به واردات متکی است. کاهش هزینه های ارزی واثرگزاری در صرفه جویی ارزی ایجاد اشتغال مولد در منطقه ای محروم از کشور به منظور کاهش نرخ بیکاری ارتقاء دانش وتجربه کارکنان این صنعت تامین نیازهای کشور به فراورده های فولادی وافزایش سرانه مصرف به حد کشورهای پیشرفته و توسعه یافته

» بیشتر...

طرح های توسعه

مدیران شرکت در آینده قصد توسعه فعالیت های موجود را در صورت اقتضاء شرایط دارند . در درجه اول به پایان بردن طرح ذوب آهن بیستون در اولویت قرار دارد و در مراحل بعدی نیز ایده های قابل قبولی طرح و در دست مطالعه و بررسی دارند که انشاالله در صورت فراهم شدن امکان محقق خواهند شد . علاوه بر موارد فوق برنامه هایی نیز در داخل مجتمع برای بهبود شرایط موجود در دست بررسی است که از جمله آنان ایجاد امکانات رفاهی و تفریحی و ورزش برای کارگران و کارکنان است .

» بیشتر...

درباره جهان فولاد غرب

در اویل دهه 80 شمسی برآورد آماری گویای این بود که کشور در زمینه فولاد به مقدار قابل توجهی متکی به واردات است از طرفی در پیش بودن برنامه چهارم توسعه و پروژهای برنامه ریزی شده برای سالهای بعد ازآن نوید افزایش سرانه مصرف فولاد را می داد بهمین لحاظ افزایش ظرفیت تولید فولاد در کشور ضرورت خود را نمایان می ساخت. با توجه به این توجیه این شرکت در سال 1382 تاسیس گردید وعملیات اجرایی خو د را در اویل سال 1384 آغاز نمود .

» بیشتر...

مجتمع تولیدی جهان فولاد غرب

تماس با ما

کرمانشاه - کیلومتر 35 جاده کرمانشاه هرسین تلفن : 64-5852558-0834 فکس: 08345852555
خیابان پاسداران نگارستان هفتم -شماره 25 - تلفکس - 22841460-22841596
کرمانشاه - کیلومتر 35 جاده کرمانشاه هرسین تلفن : 52-5852548-0834 دفترتهران:22841596-021

نمایه بورس