حضور گروه صنعتی شُکری در نمایشگاه توانمندی های تولیدی

عناوین این مطلب
  برای شروع تولید جدول مطالب ، یک هدر اضافه کنید
  Scroll to Top

  در نمایشگاه توانمندی‌های تولیدی و صادراتی غرب کشور، 30 واحد تولیدی از استان کرمانشاه اقدام به معرفی توانمندی‌های تولیدی خود در زمینه‌های مختلف از جمله صنایع غذایی، فولاد، برق و الکترونیک، صنایع شیمیایی، صنایع چوب، دانش بنیان، پوشاک، کشاورزی و صنعت ساختمان کرده‌اند. این نمایشگاه به منظور جذب سرمایه‌گذار و پیشرفت اقتصادی استان برگزار می‌شود.

  معتبرترین شرکت‌های صنعتی شامل شرکت‌های ذوب آهن بیستون، جهان فولاد غرب، سیما فولاد جهان و جهان صنعت کرمانشاه از زیرمجموعه کارخانجات گروه صنعتی شکری نیز در این نمایشگاه حضور دارند و توانمندی‌های خود را به نمایش می‌گذارند.

  در نمایشگاه توانمندی‌های تولیدی و صادراتی غرب کشور، 30 واحد تولیدی از استان کرمانشاه اقدام به معرفی توانمندی‌های تولیدی خود در زمینه‌های مختلف از جمله صنایع غذایی، فولاد، برق و الکترونیک، صنایع شیمیایی، صنایع چوب، دانش بنیان، پوشاک، کشاورزی و صنعت ساختمان کرده‌اند. این نمایشگاه به منظور جذب سرمایه‌گذار و پیشرفت اقتصادی استان برگزار می‌شود.

معتبرترین شرکت‌های صنعتی شامل شرکت‌های ذوب آهن بیستون، جهان فولاد غرب، سیما فولاد جهان و جهان صنعت کرمانشاه از زیرمجموعه کارخانجات گروه صنعتی شکری نیز در این نمایشگاه حضور دارند و توانمندی‌های خود را به نمایش می‌گذارند.

این نمایشگاه از هفتم تا دهم ماه شهریور در محل دائمی نمایشگاههای بین‌المللی کرمانشاه برگزار می‌شود و از ساعت 16 تا 21 پذیرای مخاطبین صنایع میباشد. هدف اصلی این رویداد حمایت از واحدهای تولیدی استان کرمانشاه به منظور ترویج تجارت و توسعه اقتصادی منطقه است.
در این نمایشگاه توانمندی‌های تولیدی و صادراتی در غرب کشور، که از هفتم تا دهم شهریور ماه در محل دائمی نمایشگاههای بین‌المللی کرمانشاه برگزار می‌شود، تعدادی از برترین واحدهای تولیدی از استان کرمانشاه شرکت کرده‌اند. این واحدها با مساحت کلی بیش از 1700 متر مربع، توانمندی‌های تولیدی خود را در زمینه‌های متنوعی به نمایش می‌گذارند.
اهداف اصلی این نمایشگاه عبارتند از:

1. جذب سرمایه‌گذار:  واحدهای تولیدی در این نمایشگاه با ارائه توانمندی‌های خود در حوزه‌های صنایع غذایی، فولاد، برق و الکترونیک، صنایع شیمیایی، صنایع چوب، دانش بنیان، پوشاک، کشاورزی و صنعت ساختمان، سعی دارند سرمایه‌گذاران جذب کنند و به توسعه اقتصادی منطقه کمک کنند.

2. ارتقاء تجارت: این نمایشگاه به عنوان یک فرصت مناسب برای ایجاد ارتباطات تجاری و شناسایی بازارهای جدید عمل می‌کند. واحدهای تولیدی می‌توانند با حضور در این نمایشگاه بازارهای جدید را کشف کرده و تجارت خود را گسترش دهند.

3. توسعه دانش فنی: این نمایشگاه فرصتی است که واحدهای تولیدی بتوانند تجارب، دانش فنی، و فناوری‌های جدید خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند و از این طریق به ارتقاء کیفیت تولید و بهبود فرآیندهای خود بپردازند.

4. تبیین توانمندی‌ها: با حضور در این نمایشگاه، واحدهای تولیدی فرصت دارند تا به دیگران توانمندی‌ها و تخصص‌های خود را نشان دهند، این امر می‌تواند به تشویق همکاری‌های جدید و ارتقاء تعاملات صنعتی منجر شود.

به طور خلاصه، این نمایشگاه به منظور تقویت تولید، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت در منطقه غرب کشور برگزار می‌شود و واحدهای تولیدی مختلف فرصت دارند تا توانمندی‌ها و دستاوردهای خود را به نمایش بگذارند و با دیگران در ارتباط باشند.
  این نمایشگاه از هفتم تا دهم ماه شهریور در محل دائمی نمایشگاههای بین‌المللی کرمانشاه برگزار می‌شود و از ساعت 16 تا 21 پذیرای مخاطبین صنایع میباشد. هدف اصلی این رویداد حمایت از واحدهای تولیدی استان کرمانشاه به منظور ترویج تجارت و توسعه اقتصادی منطقه است.
  در این نمایشگاه توانمندی‌های تولیدی و صادراتی در غرب کشور، که از هفتم تا دهم شهریور ماه در محل دائمی نمایشگاههای بین‌المللی کرمانشاه برگزار می‌شود، تعدادی از برترین واحدهای تولیدی از استان کرمانشاه شرکت کرده‌اند. این واحدها با مساحت کلی بیش از 1700 متر مربع، توانمندی‌های تولیدی خود را در زمینه‌های متنوعی به نمایش می‌گذارند.
  اهداف اصلی این نمایشگاه عبارتند از:

  در نمایشگاه توانمندی‌های تولیدی و صادراتی غرب کشور، 30 واحد تولیدی از استان کرمانشاه اقدام به معرفی توانمندی‌های تولیدی خود در زمینه‌های مختلف از جمله صنایع غذایی، فولاد، برق و الکترونیک، صنایع شیمیایی، صنایع چوب، دانش بنیان، پوشاک، کشاورزی و صنعت ساختمان کرده‌اند. این نمایشگاه به منظور جذب سرمایه‌گذار و پیشرفت اقتصادی استان برگزار می‌شود.

معتبرترین شرکت‌های صنعتی شامل شرکت‌های ذوب آهن بیستون، جهان فولاد غرب، سیما فولاد جهان و جهان صنعت کرمانشاه از زیرمجموعه کارخانجات گروه صنعتی شکری نیز در این نمایشگاه حضور دارند و توانمندی‌های خود را به نمایش می‌گذارند.

این نمایشگاه از هفتم تا دهم ماه شهریور در محل دائمی نمایشگاههای بین‌المللی کرمانشاه برگزار می‌شود و از ساعت 16 تا 21 پذیرای مخاطبین صنایع میباشد. هدف اصلی این رویداد حمایت از واحدهای تولیدی استان کرمانشاه به منظور ترویج تجارت و توسعه اقتصادی منطقه است.
در این نمایشگاه توانمندی‌های تولیدی و صادراتی در غرب کشور، که از هفتم تا دهم شهریور ماه در محل دائمی نمایشگاههای بین‌المللی کرمانشاه برگزار می‌شود، تعدادی از برترین واحدهای تولیدی از استان کرمانشاه شرکت کرده‌اند. این واحدها با مساحت کلی بیش از 1700 متر مربع، توانمندی‌های تولیدی خود را در زمینه‌های متنوعی به نمایش می‌گذارند.
اهداف اصلی این نمایشگاه عبارتند از:

1. جذب سرمایه‌گذار:  واحدهای تولیدی در این نمایشگاه با ارائه توانمندی‌های خود در حوزه‌های صنایع غذایی، فولاد، برق و الکترونیک، صنایع شیمیایی، صنایع چوب، دانش بنیان، پوشاک، کشاورزی و صنعت ساختمان، سعی دارند سرمایه‌گذاران جذب کنند و به توسعه اقتصادی منطقه کمک کنند.

2. ارتقاء تجارت: این نمایشگاه به عنوان یک فرصت مناسب برای ایجاد ارتباطات تجاری و شناسایی بازارهای جدید عمل می‌کند. واحدهای تولیدی می‌توانند با حضور در این نمایشگاه بازارهای جدید را کشف کرده و تجارت خود را گسترش دهند.

3. توسعه دانش فنی: این نمایشگاه فرصتی است که واحدهای تولیدی بتوانند تجارب، دانش فنی، و فناوری‌های جدید خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند و از این طریق به ارتقاء کیفیت تولید و بهبود فرآیندهای خود بپردازند.

4. تبیین توانمندی‌ها: با حضور در این نمایشگاه، واحدهای تولیدی فرصت دارند تا به دیگران توانمندی‌ها و تخصص‌های خود را نشان دهند، این امر می‌تواند به تشویق همکاری‌های جدید و ارتقاء تعاملات صنعتی منجر شود.

به طور خلاصه، این نمایشگاه به منظور تقویت تولید، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت در منطقه غرب کشور برگزار می‌شود و واحدهای تولیدی مختلف فرصت دارند تا توانمندی‌ها و دستاوردهای خود را به نمایش بگذارند و با دیگران در ارتباط باشند. نمایشگاه توامندی های تولیدی و صادراتی در غرب کشور

  1. جذب سرمایه‌گذار:  واحدهای تولیدی در این نمایشگاه با ارائه توانمندی‌های خود در حوزه‌های صنایع غذایی، فولاد، برق و الکترونیک، صنایع شیمیایی، صنایع چوب، دانش بنیان، پوشاک، کشاورزی و صنعت ساختمان، سعی دارند سرمایه‌گذاران جذب کنند و به توسعه اقتصادی منطقه کمک کنند.

  2. ارتقاء تجارت: این نمایشگاه به عنوان یک فرصت مناسب برای ایجاد ارتباطات تجاری و شناسایی بازارهای جدید عمل می‌کند. واحدهای تولیدی می‌توانند با حضور در این نمایشگاه بازارهای جدید را کشف کرده و تجارت خود را گسترش دهند.

  3. توسعه دانش فنی: این نمایشگاه فرصتی است که واحدهای تولیدی بتوانند تجارب، دانش فنی، و فناوری‌های جدید خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند و از این طریق به ارتقاء کیفیت تولید و بهبود فرآیندهای خود بپردازند.

  4. تبیین توانمندی‌ها: با حضور در این نمایشگاه، واحدهای تولیدی فرصت دارند تا به دیگران توانمندی‌ها و تخصص‌های خود را نشان دهند، این امر می‌تواند به تشویق همکاری‌های جدید و ارتقاء تعاملات صنعتی منجر شود.

  به طور خلاصه، این نمایشگاه به منظور تقویت تولید، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت در منطقه غرب کشور برگزار می‌شود و واحدهای تولیدی مختلف فرصت دارند تا توانمندی‌ها و دستاوردهای خود را به نمایش بگذارند و با دیگران در ارتباط باشند.

  امتیاز شما به این مطلب:
  /5

  واحد طراحی و مهندسی شرکت جهان فولاد غرب

  دیدگاهتان را بنویسید
  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند

  نام(ضروری)

  نوشته های مرتبط

  نوشته های اخیر

  ما را در اینستاگرام تلگرام یوتیوب آپارات دنبال کنید