جلسه میان گروه شُکری و دانشگاه آزاد

جلسه مدیران گروه صنعتی شکری با حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

این جلسه به میزبانی گروه صنعتی شکری و با حضور اعضای هیات مدیره و مدیران کارخانجات و مدیر اداری و مدیران فنی و تحقیق و توسعه در سالن یاس ساعت ۱۱ روز شنبه ۱۶ اردیبهشت برگزار گردید. در این جلسه ضمن بررسی تفاهم منعقد شده در سال گذشته، گزارشی از اقدامات صورت گرفته داده شد …

جلسه مدیران گروه صنعتی شکری با حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه ادامه مطلب »