نبشی

 

نبشی مقطعی است که در سازه های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد. نبشی نیز از محصولاتی است که هم تولید داخلی و هم وارداتی آن در بازار موجود است. کارخانجاتی نظیر آریان فولاد، اسپیرال، مشهد، نور، اصفهان در داخل کشورو نبشی های وارداتی از روسیه و اکراین از سایز 2 تا 20 دربازار موجود هستند.همچنین در برخی سازه ها مانند سازه های مربوط به آسانسورها نبشی های خرد شده مورد استفاده قرار می گیرند. 
آهن نبشی دو طرف مساوی، طول استاندارد 6 تا 12 متر

نبشی

 

جدول مشخصات فنی تیرآهن نبشی 

نبشی