مراسم بزرگداشت روز جهانی کار و کارگر

مراسم بزرگداشت روز جهانی کار و کارگر

 

مراسم بزرگداشت روز جهانی کار و کارگر با حضور جمع کثیری از کارگران و کارفرمایان استان کرمانشاه، باهمت خانه صنعت و معدن،اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و خانه کارگر استان کرمانشاه در محل اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد.