نشست مشترک مدیران و اعضای خانه صنعت و معدن با صنعتگران

جهانبخش شکری اذعان داشت: صنایع در این شرایط دشوار نیازمند کمک همه جانبه دولت هستند / صاحبان اصلی کارخانه ها مردم کرمانشاه هستند. جهانبخش شکری رئیس خانه صنعت کرمانشاه و مدیرعامل گروه صنعتی – بازرگانی  شکری در نشست مشترک مدیران و اعضای خانه صنعت و معدن و صنعتگران استان با معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری اظهار داشت:

مدیران استان استان باید تمام تلاش خود را به کار بگیرند تا راهکار مناسبی برای برون رفت صنعتگران از شرایط دشوار فعلی بیابند. در گذشته مردان خوشنامی مانند مهندس زنگنه کارخانه قند بیستون و دیگر مجموعه ها را ساختند و الان آن ها به عنوان یک سرمایه ارزشمند برای کرمانشاه به جای مانده است. نسل ما نیز این کارخانه ها و واحدهای تولیدی  را با نیت توسعه این شهر و دیار ساخته است و ما می رویم و این کارخانه ها می مانند.در واقع صاحبان اصلی این کارخانه ها مردم کرمانشاه هستند. در جهان فولاد با مدیریت بنده حدود ۱۵۰۰ نفر از فرزندان همین استان مشعول کار و فعالیت هستند. مجموعه ما و دیگر مجموعه ما در این شرایط دشوار با سختی ادامه فعالیت می دهیم. یکی از مشکلات جدی صنایع استان، قطع آب برق، گاز آن ها توسط شرکت های دولتی است. همچنین مشکلات حمل و نقل عرصه را بر ما تنگ کرده است و روند تولید را دچار مشکل کرده است.

 

 

نشست مشترک مدیران و اعضای خانه صنعت و معدن با صنعتگران

نشست مشترک مدیران و اعضای خانه صنعت و معدن با صنعتگران