حضور روسای خانه های صنعت و معدن سراسر کشور در کرمانشاه

حضور روسای خانه های صنعت و معدن سراسر کشور در کرمانشاه

 

 حضور روسای خانه های صنعت و معدن سراسر کشور در کرمانشاه 

حسب دعوت آقای مهندس جهانبخش شکری رئیس خانه صنعت و معدن کرمانشاه روسای خانه صنعت و معدن سراسر کشور برای یک دیدار دو روزه وارد کرمانشاه شدند. این هیات از واحدهای صنعتی گروه صنعتی – بازرگانی شکری شامل مجتمع چند واحد فولادسازی و همچنین شرکت پتروشیمی کرمانشاه بازدید نموده و همچنین در جلسه ای که با حضور استاندار کرمانشاه و چند تن از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی آقایان مهندس فولادگر ،دکتر مصری،صفری و تجری و نیز مدیران بخش های دولتی و خصوصی در محل اتاق بازرگانی کرمانشاه تشکیل گردید شرکت نموده و در این جلسه آقای سهل آبادی رئیس خانه صنعت و معدن ایران نیز بیاناتی ایراد نمودند. در جلسه دیگری نیز مجمع روسای خانه های صنعت و معدن کشور تشکیل گردید و طی 5 ساعت مسائل و مشکلات حوزه کاری صنعت و معدن مطرح و تبادل نظر به عمل آمد.

اعضاء هیات از حضور در کرمانشاه اظهار خرسندی نموده و از میزبانی صمیمانه خانه صنعت و معدن کرمانشاه تشکر و قدردانی نمودند.

تشکیل اینگونه جلسات و تبادل نظر پیرامون مسائل اقتصادی می تواند مسیر اقتصاد مقاومتی را هموارتر و نیل به هدف را محقق نماید. این مطلب را مهندس شکری در پایان جلسه اتاق بازرگانی ،صنعت ،معدن و تجارت اظهار نمود و ابراز امیدواری کرد که این دیدارها به صورت فصلی تکرار شود.