جهانبخش شکری ورزش یار نمونه کشور به انتخاب وزارت ورزش در سال 94

 جهانبخش شکری ورزش یار نمونه کشور به انتخاب وزارت ورزش در سال 94

 

 

در بسیاری از کشورهای جهان به ورزش نیز همانند سایر فعالیت های اقتصادی نگریسته می شود و ورزشکاران از این موقعیت برخوردارند که فعالیتشان هم به عنوان یک فعالیت سازنده و موثر  در سلامتی پذیرفته شده و هم به دلیل هیجان و زیبایی حرکات و رقابت خاص از طرفداران بسیاری برخوردار هستند و هم به لحاظ امکان درآمدزایی مورد توجه بخشی از سرمایه داران قرار می گیرند . اما در کشور ما هم ورزش خصوصیات خود را مانند سایر کشورها داراست و تنها در بخش درآمدزایی نمی توان با قاطعیت آنرا پذیرفت اما بهرحال ورزش هرچه باشد هم بر سلامت و تندرستی جوانان اثربخش است وهم به لحاظ تفریحی به عنوان سرگرمی سالم شناخته می شود و مفیدترین مشغله اوقات فراغت مردم می تواند باشد و به همین دلیل نیاز به حمایت مالی دارد . بعضاً کارآفرینان کشورمان همت و همیت این مهم را دارند که بخشی از درآمد واحد تولیدی خود را صرف اشاعه ورزش نموده و محیطی سالم برای جوانان فراهم آورند .

بسیاری از رشته های ورزشی در کشور ما به دلیل کمبود امکانات مالی و ضعف بودجه سازمان متولی اش مورد حمایت کمتر واقع می شوند مگر اسپانسر و حامی ویژه ای اراده تحرک بخشی به آن را بروز دهد . بهرحال به منظور تشویق حامیان ورزش در بین فعالان اقتصادی امسال شاهد بودیم که وزارت ورزش از ورزش یاران تقدیر به عمل آورد و معدود کارآفرینانی را که جوانمردانه در شرایط رکود اقتصادی بخشی از درآمد خود را وقف حمایت از ورزش کردند به جامعه معرفی نمود .

تقدیر از ورزش یاران به حق کار پسندیده ای است که برای انگیزه بخشیدن به دیگران می تواند موثر واقع شده و سایر فعالان اقتصادی را نیز به یاری ورزش تشویق نماید در بین معدود ورزش یاران معرفی شده که مورد تقدیر وزیر محترم ورزش  و امور جوانان واقع گردیدند مهندس جهانبخش شکری رئیس هیات مدیره شرکت مجتمع جهان فولاد غرب دیده می شد . مهندس شکری که خود از ورزشکاران شناخته شده استان کرمانشاه بوده و در دوران جوانی در رشته های مختلف ورزشی فعالیت می کرده بارها در رشته تخصصی خود که سوار کاری است قهرمان شده است و البته در حال حاضر نیز مرکزی برای پرورش اسب دایر نموده است .

بهرحال در سالهای گذشته  شرکت مجتمع جهان فولاد غرب از رشته های مشت زنی ، پاورلیفتینگ و قوی ترین مردان و ورزش باستانی و سوار کاری حمایت وسیع نموده و در مسابقات لیگ کشور تیم معرفی نموده است . در سایر رشته ها نیز با اعزام تیم های کارگری در مسابقات مختلف شرکت نموده است .

مهندس جهانبخش شکری که علاوه بر حمایت از ورزش از سایر فعالیت های اجتماعی از جمله پرداختن به نیازمندان ، حمایت از بیماران سرطانی ، کمک به ایتام ، ساخت مراکز عام المنفعه ، کمک به جوانان در حال تحصیل نیز غافل نبوده و با علاقه خاصی اقدامات اثربخش و سازنده ای انجام می دهد مسلماً از کارآفرینانی است که شایستگی همه گونه قدرشناسی و گرامیداشت را دارد . هر چند شخصاً علاقه ای به تبلیغ و تعریف فعالیت ها ندارد اما به نظر می رسد برای الگو بخشی به جامعه ذکر خدمات نامبرده اثرگذار باشد .

اما آنچه که هم از نظر مسئولین اجرایی کشور و هم بخش کارآفرینی تاکنون مغفول مانده و بدان توجهی نشده اتفاقاً از مهمترین مباحث و موضوعهای شایسته توجه است .

همه می دانیم که طی 8 سال جنگ که از طریق جنگ افروزان جهانی به این کشور تحمیل گردیده بودند استانهای خاص و انگشت شماری که هم در صف مقدم جبهه قرار داشتند و هم  همه 8 سال دوره جنگ و سالهای بعدی را هم وقف توجه به حفظ کشور نمودند و در این دوره سایر استانهای دور از مرزها از جمله استانهای مرکزی همچون اصفهان ،یزد ، کرمان و ..... نه تنها درگیر جنگ نبودند  بلکه در عین حال از امکانات ارز ارزان و موقعیت ویژه آن روزها بهره گرفته و به مدد بعضی مسئولین هوشیار و تلاشگرشان موجبات پیشرفت را فراهم و فعالان اقتصادی شاغل در آن استانها نیز از امکانات ویژه بهره مند شدند .

امروز اگر در همان استانها خیرین خاصی دیده می شوند و یا حامیان ورزش اظهار وجود می نمایند جای تعجب نیست اما باید به همت خیرین و حامیانی احسنت گفت که به دور از حمایت های دولت در شرایط جنگ و در استانهای جنگی فعالیت می کردند و اتفاقاً گاه با زیان و خسارت نیز روبرو می شدند اما حمایتهای خود را به اعتبار قول و قرارها فراموش نمی کردند . استان های کرمانشاه ،کردستان ،خوزستان ،ایلام و آذربایجان در شمار استانهای جنگ زده و درگیر جنگ بوده اند و اگر دیروز یا امروز کارهای برجسته ای توسط فعالان اقتصادی این استانها انجام می شود بایستی بیشتر مورد توجه قرار گیرد و از عاملان خیر این استانها تقدیر ویژه به عمل آید .

 

حتم دارم که اگر مسئولین محترم دستگاههای اجرایی بهر طریق ممکن توجه و عنایت ویژه ای به ورزشکاران و جوانان استانهای درگیر جنگ تحمیلی داشته باشند تا مسلماً بخشی از محرومیت های گذشته را جبران نموده و زمینه تلاش و فعالیت جوانان این مناطق را فراهم خواهند نمود . انگیزه بخشیدن به جوانان و ورزشکاران مسلماً استعدادهای خفته را بیدار خواهد نمود و انشااله سکوهای با ارزش مسابقات جهانی جایگاه جوان ایرانی خواهد شد .

 

نویسنده :کیومرث ذوالفقاری