شرکت سیما فولاد جهان ، طرح نمونه صنعتی استان کرمانشاه

تجلیل از مهندس کسری ذولفقاری در بزرگداشت روز صنعت و معدن

شرکت سیما فولاد جهان ، طرح نمونه صنعتی استان کرمانشاه