تیرآهن

 

تیرآهن مهمترین نوع پروفیل های ساختمانی است که به دو صورت معمولی به فرم I ویا NP نوشته می شود در ساختمان استفاده بسیار بیشتری دارد. تیرآهن معمولی به ارتفاع 80 تا 600 میلیمتر عرضه می شود و مورد استفاده آن در ستون ها، خرپا ها، نعل درگاه ها، بیم ها در پوشش سقف ها و پل های لانه زنبوری می باشد. 
تیرآهن نیم پهنI، ردیف IPE

تیرآهن

 

 

 جدول مشخصات فنی - تیرآهن نیم پهن I، ردیف IPE

تیرآهن

 

 

 


تیرآهن عریض ، ردیف IPB

تیرآهن

 

  جدول مشخصات فنی - تیرآهن عریض- ردیف IPB

تیرآهن