میلگرد


 

میلگرد یا آرماتور فولادی است که در بتن برای جبران مقاومت کششی پایین آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. فولادی که به این منظور در سازه‌های بتن آرمه به کار می‌رود به شکل سیم یا میلگرد می‌باشد و فولاد میلگرد نامیده می‌شود. البته در موارد خاصی از فولاد ساختمانی نظیر نیمرخ‌های I شکل، ناودانی و یا قوطی نیز برای مسلح کردن بتن استفاده می‌شود

میلگرد

  

جدول میلگرد

name

kg/m

Dn

Cs

as

bc

H

alfa

b1

a1

RB 8

0.395

7.6

5.26

0.56

0.8

8.72

45

0.8

0.8

RB 10

0.617

9.5

6.56

0.7

1.0

10.9

45

1.0

1.0

RB 12

0.888

11.4

7.9

0.84

1.2

13.08

45

1.2

1.2

RB 14

1.21

13.3

9.21

0.98

1.4

15.26

45

1.4

1.4

RB 16

1.58

15.2

10.45

1.12

1.6

17.44

45

1.6

1.6

RB 18

2.00

17.1

11.8

1.26

1.8

19.62

45

1.8

1.8

RB 20

2.47

19

13.9

1.4

2.0

21.8

45

2.0

2.0

RB 22

2.98

20.9

14.31

1.54

2.2

23.98

45

2.2

2.2

RB 25

3.85

23.75

16.42

1.75

2.5

27.25

45

2.5

2.5

RB 28

4.83

26.6

18.19

1.96

2.8

30.52

45

2.8

2.8

RB 32

6.31

30.4

20.83

2.24

3.2

34.88

45

3.2

3.2